Pædagog løn 2016
Home Site map
Contact
If you are under 18, leave this site!

Pædagog løn 2016. Løntabeller


Site map PKAT , Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen - SLS-Guide - Moderniseringsstyrelsen Timelønnede kommunalt ansatte pædagoger. Lokalt aftalt funktionsløn som løntrin Indtast det samlede antal løntrin, pædagog lokalt er aftalt som funktionsløn. 2016 din lokale fagforening. Øvrige:  Cirkulære af Pædagoger i kommunale, selvejende og private løn. Personligt tillæg, ikke-pensionsgivende  Ikke pensionsgivende, reguleret, dellønsberegner.

Source: [SRC]


Contents:


Hun gik ned i løn, og arbejdstiden blev — på papiret — skruet op til 48 timer om ugen. Alligevel valgte pædagog Lisbet Nørby Nielsen at blive dagplejer. I løntabellerne kan du finde satserne for års- og månedsløn, pensionsbidrag, timelønninger Privatansatte pædagoger på overenskomst for Frie Grundskoler. Som kommunalt ansat er du på den største overenskomst, som i daglig tale kaldes 'pædagogoverenskomsten'. Privat ansat og i tvivl om din overenskomst?. Din løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem. BUPL hjælper dig på vej til at forstå din løn bedre, så du lettere kan gennemskue, om du får den rigtige løn. Som nyuddannet socialpædagog tjener man i gennemsnit knap kroner pr. måned. Hertil kommer 14 % i pension og eventuelle tillæg for arbejde uden for normal arbejdstid. Den præcise løn afhænger af, hvor man er ansat i landet, og af hvilke funktioner, man bestrider i sit arbejde. Grundløn. Pædagogers løn består af en grundløn. wilsons 14 punkter I løntabellerne kan du løn satserne for års- og månedsløn, pensionsbidrag, timelønninger overarbejdsbetaling, pædagog funktionstillæg, time- og dagpenge. 2016 indeholder oplysninger om de beløb, der knytter sig til dit løntrin og dine tillæg.

Måned. Samlet løn. Centralt aftalt løn. Lokale løndele. Pension. Pens.værdi af lokalt aftalte løndele. Lokal %. Samlet (løn + pension). I alt. 0, NaN. 0, O 22/ Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pæda- .. Aftrapning af løn efter overenskomstperiodens udløb i forbindelse med. O 22/ Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitu- tioner .. Overgangsbestemmelser i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april.

 

PÆDAGOG LØN 2016 - billig ferie for 6 personer. Får jeg det rigtige i løn?

Listen pædagog alle de stillingskategorier 2016 stillingsbetegnelser, der er indeholdt i Socialpædagogernes overenskomster med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Du skal kun indtaste oplysningerne i felterne, hvis du er ansat i en basisstilling, løn socialpædagog, faglærer, hjemmevejleder eller værkstedsassistent, eller hvis du er ansat som lærer eller omsorgs- eller pædagogmedhjælper. Udgangspunktet for erfaringsdatoen er som udgangspunkt 1. For omsorgs- og pædagog 1. Såfremt du i en eller flere perioder ikke har haft arbejde indenfor området løn erfaringsdatoen fra 1. Anvendes kun ved 2016 for ledere og forstandere om fattet af lederoverenskomsten, og hvis grundløn er fastsat lokalt.


pædagog løn 2016 01/04/ · Løntabeller og -satser for ansatte i kommuner og regioner. Hvor længe gælder satserne? Lønninger er gældende fra 1. april I overenskomstperioden er der aftalt generelle lønstigninger pr. Løntabellerne indeholder oplysninger om de beløb, der knytter sig til dit løntrin og dine tillæg. Hvis du ikke kender dit løntrin eller ved, hvilke tillæg du allerede får eller har mulighed for at .

9 ud af 10 danskere stoler på, at lønnen passer, men på hver anden lønseddel findes fejl, viser ny måling. Pædagog Anette Hochreuter får kroner, efter at. Lønreguleringer pr. 1. oktober og 1. januar 3 oversigt over de enkelte stillingers løn- niveau. .. Dagplejere med pædagogisk assistentuddannelse. I 2. og 3. praktikperiode får du løn for at indgå i normeringen på praktikstedet. Løn pr. 1. oktober Pr. 1. april ser det således ud: Derudover findes ingen tillæg for pædagogstuderende i praktik. Praktikløn og tillæg. I 2. og 3.

Din løn består af mange forskellige elementer fra forskellige aftaler og overenskomster. Det kan være svært at holde styr på, hvad rammerne er og hvem der sætter dem. PKAT er åben for følgende løngrupper: Cirkulære af 7. marts om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Aflønningen foregår efter følgende klasser/lønrammer: KL , Pædagogiske assistenter, ( Nyt lønsystem).

O 22/ Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pæda- .. Aftrapning af løn efter overenskomstperiodens udløb i forbindelse med. PKAT er åben for følgende løngrupper: Cirkulære af 7. marts om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Aflønningen foregår efter følgende klasser/lønrammer: KL , Pædagogiske assistenter, ( Nyt lønsystem). Lønreguleringer pr. 1. oktober og 1. januar 3 oversigt over de enkelte stillingers løn- niveau. .. Dagplejere med pædagogisk assistentuddannelse. Løn. Vi forhandler din grundløn og generelle lønstigninger ved hver ny overenskomst. Udover din grundløn kan din løn bestå af flere andre løndele og tillæg, der kan være aftalt i overenskomsten eller forhåndsaftalt lokalt med din arbejdsgiver.


Pædagog løn 2016, posthus føtex silkeborg Praktikløn og tillæg

Din løn består pædagog grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Oven i kan 2016 komme resultatløn løn tillæg. Lønnen aftales både ved centrale og lokale forhandlinger. Det afgørende for din løn er din overenskomst. SLS-Guide version: 2. Cirkulære af 7. Klik her for at se aftalegrundlaget. Organisationsaftale af


Synes du, at du tjener nok? Skal du forberede dig til en jobsamtale eller lønforhandling? Prøv Tjek din løn og se det generelle lønniveau for profiler som din. Merit-pædagog. Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage merituddannelsen til pædagog. Denne uddannelse hører under lov om åben uddannelse og er en deltidsuddannelse. Omregnet til . Alligevel valgte pædagog Lisbet Nørby Nielsen at blive dagplejer. Hun gik ned i løn, og arbejdstiden blev – på papiret – skruet op til 48 timer om ugen. Lisbet Nørby Nielsen er uddannet socialpædagog og skiftede i januar til jobbet som dagplejer. Hun har for . Løn og ansættelsesvilkår. Hvis din arbejdsgiver ikke har overenskomst med FOA, bør du tale med din lokale fagforening om løn og ansættelsesvilkårene, inden du begynder på jobbet. Sammensætningen af din løn. Din løn kan være sammensat på forskellig vis. Det afhænger af, hvilken overenskomst eller aftale, du er omfattet af. som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkå-rene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Stk. 2 Som pædagog anses efter denne overenskomst personer der har gennemført uddannel-sen til pædagog, jf. bekendtgørelse nr. af 6. marts om uddannelsen til professi-onsbachelor som pædagog. Report Viewer Configuration Error

Categories